Tradycyjnie wraz z grudniową fakturą z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. dostarczą każdemu odbiorcy firmowe kalendarze na 2020 rok.