.

Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o. na zlecenie Gminy Chełm Śląski opracowała projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Chełmu Śląskiego oparty jest na systemie grawitacyjnym oraz 2 pompowniach tłocznych. Ścieki ze skanalizowanych Czernin trafią rurociągiem tłocznym bezpośrednio na oczyszczalnie ścieków przy ul. Kmicica. Dokumentację techniczną zawierającą projekt, wymagane zgłoszenia oraz prawomocne pozwolenie na budowę Spółka przekazała Inwestorowi tj. Gminie Chełm Śląski.

.

                                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                            Piotr Szpitalny

.