Spółka w ramach działań zabezpieczających przed planowaną eksploatacją górniczą sukcesywnie wymienia przyłącza wodociągowe w ulicach Miodowej, Zakole, Zgody. Łącznie wymieniono już 655 mb przyłączy. W najbliższej przyszłości spółka przystąpi także do wymiany przyłączy wodociągowych w ulicy Karłowicza. Roboty te są realizowane w ramach stosownych ugód zawartych z KWK „Piast – Ziemowit”.