fundusze-gsk

W najbliższych dniach Spółka ogłosi przetarg na pozostałe zadania objęte projektem pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”, który zakresem obejmuje przebudowę sieci wodociągowych w ul. Wiosennej, Romera, Wieniawskiego, Zapłocie, Równej, a także budowę nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga i Kolberga-bocznej.

.

                                                                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                  Piotr Szpitalny

.