.

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” pomimo uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uzasadnił nieprzyznanie dofinansowania ograniczoną ilością środków finansowych. Na 125 zarejestrowanych wniosków zakwalifikowano do realizacji tylko 4 projekty tj. Gminy Zawiercie, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego województwa Ślaskiego z siedzibą w Rybniku, Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny oraz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje 64 pozycję na liście rezerwowej.

.

                                                                                                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                 Piotr Szpitalny