W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. spotkali się na kolejnym tradycyjnym uroczystym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w sali okolicznościowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Stacyjnej.

Na zaproszenie w spotkaniu wzięli udział min. Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda, Proboszcz Piotr Guzy, Proboszcz Senior Eugeniusz Górecki, Zastępca Wójta Leszek Maciejewski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Skarbnik Gminy Alicja Grzyb, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, członkowie Rady Nadzorczej oraz oczywiście wszyscy pracownicy spółki. Prezes Piotr Szpitalny najpierw dziękował pracownikom za wszelki trud włożony w zaspokajanie zbiorowych potrzeb naszej chełmskiej społeczności min. w postaci budowy, wymiany oraz utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, eksploatacji oczyszczalni, koszenia i sprzątania gminy, z którymi wiąże się nieraz wielki wysiłek i poświęcenie, a następnie złożył wszystkim uczestnikom spotkania i ich rodzinom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku. Nie zabrakło również życzeń ze strony Wójta Gminy Stanisława Jagoda oraz ks. Proboszcza Piotra Guzy. Po modlitwie, którą poprowadził ksiądz Proboszcz wszyscy składali sobie najlepsze życzenia łamiąc się opłatkiem. W trakcie spotkania śpiewano kolędy. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali kalendarze na 2019 rok.

Podsumowując: Gminna Spółka Komunalna w 2018 roku zrealizowała min. „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Chełmskiej – bocznej”, „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zagłoby – bocznej”, „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej”. Wymieniono także bardzo awaryjny odcinek sieci wodociągowej w ul. Osada II – bocznej. Na zlecenie prywatnych inwestorów spółka wykonała wiele przyłączy wodno kanalizacyjnych do nowopowstałych w gminie budynków mieszkalnych oraz innych zleceń (koszenie, opróżnianie szamb itp.). Ponadto pracownicy spółki pomagali w organizacji min. w trakcie tegorocznych XXII Dni Chełmu Śląskiego czy np. pomagali w trakcie Tour de Pologne, którego jeden z etapów (lotna premia) przebiegał przez naszą gminę. Na bieżąco usuwano także bardzo liczne awarie wodociągowe i kanalizacyjne spowodowane intensywną eksploatacją górniczą. Obecnie w spółce trwa proces przygotowywania i zawierania ze wszystkimi odbiorcami usług nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.