Na uroczystym spotkaniu wigilijnym w „Salce na Organistówce” w dniu 17 grudnia br. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie w spotkaniu uczestniczyli min. Wójt Gminy Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, ks. Eugeniusz Górecki, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz wszyscy pracownicy spółki. Prezes Spółki podziękował pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2019 roku oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Nie zabrakło również życzeń oraz miłych słów ze strony Wójta Gminy Stanisława Jagody oraz ks. Proboszcza Piotra Guzy. Po złożeniu sobie życzeń i przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej w czasie której wspólnie śpiewano kolędy.