Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” dobiega końca. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej. Planowane zakończenie prac nastąpi do dnia 30 listopada.