fundusze-gsk

Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wieniawskiego realizowanej w ramach zadania dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Do chwili obecnej zakończono montaż wodociągu głównego, przyłączy, wykonano próby szczelności, zdezynfekowano rurociągi oraz wykonano próby wody. W ciągu ulicy Wiosennej rozpoczęto montaż wodociągu głównego oraz kontynuowana jest wymiana przyłączy. Na początku marca rozpoczęto wymianę przyłączy w ulicy Równej i ulicy Romera. Zakres prac w ul. Równej obejmuje wykonanie sieci Ø110mm i przyłączy Ø40mm o długości 182mb natomiast w ulicy Romera długość przebudowywanej sieci o średnicy Ø160mm oraz przyłączy o średnicy Ø40 mm wyniesie łącznie około 1450mb.

                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                        Piotr Szpitalny