fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęła prace w ul. Wieniawskiego. Wykonawca zadania Firma BM AQUA z Będzina wykona wymianę sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia. Równolegle trwają rozpoczęte już styczniu prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca zadania rozpoczął również prace związane z wymianą wodociągu i przyłączy w ul. Wiosennej. Cały realizowany zakres prac pozwoli zmniejszyć uciążliwości z powodu awarii na pochodzącej z ubiegłego wieku wyeksploatowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozwoli na włączenie kolejnych posesji do nowych sieci.

Spółka przeprasza mieszkańców zwłaszcza z rejonów gdzie prowadzone są prace za wszelkie uciążliwości związane z realizacją zadań objętych projektem.

                                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                                          Piotr Szpitalny