Dla usprawnienia realizacji świadczonych usług spółka zakupiła fabrycznie nowy ciągnik ZETOR MAJOR. Ciągnik zostanie wykorzystany między innymi do koszenia poboczy oraz terenów zielonych, a także do wykonywania usług beczką asenizacyjną.