Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” zakończono wymianę wodociągu w ul. Wiosennej, a na ukończeniu są prace związane z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych w ulicach Zapłocie, Wiosennej, Romera i Równej. Wznowione zostały także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga gdzie powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy Ø200-315 i o długości 682 mb oraz przyłącza o długości 323 mb. W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga – bocznej. Kanalizacja sanitarna o średnicy Ø200 będzie miała długość 157 mb.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza zamieszkującym ulice gdzie prowadzone są prace za wyrozumiałość oraz przychylne podejście do robót, które pomimo uciążliwości w trakcie ich prowadzenia dadzą w efekcie poprawę jakości świadczonych przez spółkę usług, polepszą jakość dostarczanej wody oraz wyeliminują powstałe w wyniku awarii przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami spółka przeprasza mieszkańców.