Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. W tym roku akcję wspomaga grupa młodocianych pracowników, którzy pod okiem pracowników spółki także zadba o czystość i porządek w naszej gminie. Jesteśmy bardzo zadowoleni tegorocznym zainteresowaniem młodzieży chętnej do wykonywania prac letnich w naszej spółce.