.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.02.2019 r. Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwały nr V/25/2019 oraz V/26/2019 w wyniku których ustaliła dopłaty do jednej grupy odbiorców tj. gospodarstw domowych w wysokości 0,80 zł netto tj. 0,86 zł brutto do 1m3 dostarczanej wody oraz 0,90 zł netto tj. 0,97 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków.

Dopłaty obowiązują od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Poniżej przedstawiamy ceny wody i ścieków obecnie obowiązujące z uwzględnieniem ustalonej dopłaty:

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Dopłata netto Cena netto po dopłacie Cena brutto po dopłacie Jednostka miary
Gospodarstwa domowe 1. Cena za 1m3 dostarczonej wody

2. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

9,62

10,70

0,80

0,90

8,82

9,80

9,53

10,59

zł/m3

zł/m3