Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. realizuje obecnie modernizację oraz budowę nowych wodociągów w ulicach Spacerowej, Osada – bocznej oraz Kolberga – bocznej. Łączna długość nowych sieci wodociągowych wyniesie 900m. Średnica budowanych wodociągów mieści się w przedziale od Ø110 mm do Ø160 mm. Nowa sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE RC SDR11 o podwyższonej odporności na szkody spowodowane eksploatacją górniczą. Planowany termin ukończenia budowy nowych sieci to listopad tego roku.