Archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2021

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert – 17.06.2021 r. Odpowiedzi i ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2021

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim" Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert - 02.06.2021 r. Odpowiedzi - wyjaśnienia ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018

"Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim"  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  - ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OGŁOSZENIE ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim"  Informacja o unieważnieniu  postępowania Informacja  z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 1/ZP/2018 ...
czytaj więcej ...