zalacznik_8_wykaz_sprzętu – potencjał techniczny 2 ZP