Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.   Planowane efekty projektu   Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania…