Aktualne przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 31.01.2023 r. Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 30.01.2023 r. Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy Wyniki badań osadów ściekowych z dnia 05.12.2022 r. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Prośba: Zwracamy się…

Read More