„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”   Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy   Ogłoszenie zamieszczone na portalu ezamowienia.gov.pl – https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dc086c-12c4-b4dd-066a-2c001143e4d9 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Pytanie nr 1: W związku z Państwa ogłoszeniem o zamówieniu nr…