Archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/ZP/2015

„Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty UWAGA! NOWE ZAŁĄCZNIKI Z POPRAWIONYM FORMULARZEM OFERTOWYM I CENOWYM Nowe załączniki Odpowiedzi na pytania ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2015

Dostawa nowej koparko-ładowarki" Ogłoszenie dostawa koparka 2015 SIWZ dostawa koparka 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 Odpowiedź na pytania nr 1 Odpowiedzi na pytania nr 2 Odpowiedzi na ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2015

„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o." Ogłoszenie dostawa materiały 2015 SIWZ dostawa materiały 2015 um dostawa materiały 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4 załącznik ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2015

Ogłoszenie o przeprowadzeniu publicznego przetargu pisemnego na zbycie majątku zbędnego - Koparko-ładowarka CASE 590 SR Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu Wzór umowy sprzedaży Informacja - złożone oferty Informacja o zawarciu umowy ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2014

„Przebudowa wodociągu FI 100-175 mm wraz z przyłączami w ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim na odcinku od węzła zasuw (16-wraz z węzłem zasuw) do zasuwy (53,1-bez zasuwy) wraz z przepustem ...
czytaj więcej ...