Aktualności

15.03.2019 – ZWIĘKSZAMY FRONT ROBÓT

Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wieniawskiego realizowanej w ramach zadania dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji ...
czytaj więcej

28.02.2019 INTENSYWNE PRACE PROWADZONE SĄ JUŻ NA CZTERECH ULICACH

Panujące warunki atmosferyczne umożliwiają przebudowę sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Chełm Śląski. Od stycznia trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych ...
czytaj więcej

15.02.2019 – ROZPOCZĘTO WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. WIENIAWSKIEGO

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ...
czytaj więcej

04.02.2019 – INFORMACJE O DOPŁACIE

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.02.2019 r. Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwały nr V/25/2019 oraz V/26/2019 w wyniku których ustaliła dopłaty do ...
czytaj więcej

24.01.2019 – ROZPOCZĘTO PRACE W UL. KOLBERGA

Informujemy, że rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca Firma BM Aqua z Będzina pomimo zimowej scenerii przystąpił do robót zgodnie z zawartą ze spółką umową ...
czytaj więcej

20.12.2018 – SPOTKANIE WIGILIJNE

W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. spotkali się na kolejnym tradycyjnym uroczystym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w sali okolicznościowej Ochotniczej Straży ...
czytaj więcej

20.12.2018 – INFORMACJA

I N F O R M A C J A Gorąco zachęcamy Odbiorców usług do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klientów (IBOK). Jednocześnie informujemy, że cały czas istnieje możliwość odbycia ...
czytaj więcej

22.11.2018 – RUSZA KOLEJNA – NAJWIĘKSZA INWESTYCJA SPÓŁKI!

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim podpisała umowę z Firmą BM AQUA Sp. z o.o. sp.k. z Będzina na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ...
czytaj więcej

24.09.2018 – NIEBAWEM ZOSTANIE OGŁOSZONY KOLEJNY PRZETARG

W najbliższych dniach Spółka ogłosi przetarg na pozostałe zadania objęte projektem pn. "Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski", ...
czytaj więcej

07.09.2018 – SPÓŁKA ZAWARŁA UMOWĘ O DOFINANSOWANIE

Informujemy, że w dniu 7 września 2018 r. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci ...
czytaj więcej

05.09.2018 – ROZPOCZĘTO PRACE NA UL. SKALNEJ

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim" wyłoniony został wykonawca robót - Firma Usługi Transportowe Opitek ...
czytaj więcej

25.06.2018 – I N F O R M A C J A DLA ODBIORCÓW USŁUG GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ...
czytaj więcej

22.06.2018 – KOLEJNY PROJEKT SPÓŁKI ZOSTANIE DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE!

. . . KOLEJNY PROJEKT SPÓŁKI ZOSTANIE DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE! Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 14 projektów zostało wybranych do dofinansowania ...
czytaj więcej

21.06.2018 – FOTOWOLTAIKA NA OCZYSZCZALNI I POMPOWNIACH

.FOTOWOLTAIKA NA OCZYSZCZALNI I POMPOWNIACH Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w ...
czytaj więcej