Redaktor GSK Chełm Śląski

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert – 17.06.2021 r.   Odpowiedzi i modyfikacja treści Materiałów Przetargowych nr 4 Mapa PW-3 – przebudowa wodociągu Mapa PW-4 – przebudowa wodociągu Mapa PW-5 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 1 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 2 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 3 – przebudowa wodociągu   Odpowiedzi – wyjaśnienia…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”     Informacja o unieważnieniu postępowania   Informacja z otwarcia ofert – 02.06.2021 r.   Odpowiedzi – wyjaśnienia (modyfikacja) treści Materiałów Przetargowych Nr 3 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 2 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 1   Materiały przetargowe do zamówienia nr 1/ZP/2021 Załącznik nr 1 do zamówienia nr 1/ZP/2021 – dokumentacja techniczna: Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa kanalizacji sanitarnej…

Read More

09.04.2020 – SPÓŁKA APLIKUJE O ŚRODKI UNIJNE NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ FOTOWOLTAIKĘ

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt obejmuje wykonanie…

Read More

PROŚBA O KORZYSTANIE Z IBOK

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA prosimy naszych Odbiorców usług o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) oraz uruchomienie usługi wysyłania e-faktury na adres mailowy. Formularz akceptacji e-faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej www.gskchelmsl.pl w dziale Dokumenty do pobrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimyo kontakt telefoniczny na numer: 32 225 76 92 wew. 25 bądź mailowy na adres: sekretariat@gskchelmsl.pl. Korzystając z usługi e-faktury: – znacząco obniżasz koszty swojej opłaty abonamentowej, – dbasz o bezpieczeństwo, – chronisz zdrowie i środowisko.…

Read More

INFORMACJA

. Informujemy Szanownych Klientów (Odbiorców usług), że pisma kierowane do Spółki można także pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółki (BOK).  .                                                                                                     Prezes Zarządu Spółki                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

I N F O R M A C J A

. W związku z panującą sytuacją związaną z występowaniem na terenie naszego kraju wirusa COVID–19 (KORONAWIRUS) mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Odbiorców usług oraz pracowników siedziba Spółki (biuro obsługi klienta) jest nieczynna do odwołania. W celu załatwienia spraw proponujemy korzystać z dostępnych kanałów komunikacji tj.: – poczta elektroniczna: sekretariat@gskchelmsl.pl – telefon kontaktowy (BOK – siedziba): 32 2257692 – internetowe biuro (IBOK) – poczta tradycyjna oraz w razie awarii całodobowo telefon: 513149011.                                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

31.12.2019 r. – BĘDĄ KOLEJNE NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z uwagi na liczne awarie przygotowuje dokumentację związaną z wymianą sieci wodociągowych w ulicach Brzechwy i Modrzejewskiej. Nowa sieć wodociągowa Ø110 w ul. Brzechwy będzie miała długość około 100 mb. natomiast sieć wodociągowa Ø110 w ul. Modrzejewskiej długość około 180 mb. Nowe sieci spółka wykona z rur PE RC SDR 11 o podwyższonej odporności na wpływy eksploatacji górniczej. W ramach zawartych z KWK „PIAST – ZIEMOWIT” ugód spółka będzie kontynuować wymianę przyłączy wodociągowych min.…

Read More

23.12.2019 r. – JUŻ 30 KM NOWYCH SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYBUDOWAŁA GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM!

Zakończono realizację największego od czasu przejęcia od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w 2010 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o w Chełmie Śląskim. Zrealizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęło się od podpisania w dniu 7 września 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi…

Read More

17.12.2019 r. – SPOTKANIE WIGILIJNE Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym w „Salce na Organistówce” w dniu 17 grudnia br. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie w spotkaniu uczestniczyli min. Wójt Gminy Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, ks. Eugeniusz Górecki, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz wszyscy pracownicy spółki. Prezes Spółki podziękował pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2019 roku oraz złożył wszystkim uczestnikom…

Read More

25.10.2019 r. – TRWA WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Spółka w ramach działań zabezpieczających przed planowaną eksploatacją górniczą sukcesywnie wymienia przyłącza wodociągowe w ulicach Miodowej, Zakole, Zgody. Łącznie wymieniono już 655 mb przyłączy. W najbliższej przyszłości spółka przystąpi także do wymiany przyłączy wodociągowych w ulicy Karłowicza. Roboty te są realizowane w ramach stosownych ugód zawartych z KWK „Piast – Ziemowit”.

Read More

15.10.2019 r. – KOŃCOWE PRACE NA KOLBERGA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” dobiega końca. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej. Planowane zakończenie prac nastąpi do dnia 30 listopada.

Read More

01.10.2019 r. – NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. realizuje obecnie modernizację oraz budowę nowych wodociągów w ulicach Spacerowej, Osada – bocznej oraz Kolberga – bocznej. Łączna długość nowych sieci wodociągowych wyniesie 900m. Średnica budowanych wodociągów mieści się w przedziale od Ø110 mm do Ø160 mm. Nowa sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE RC SDR11 o podwyższonej odporności na szkody spowodowane eksploatacją górniczą. Planowany termin ukończenia budowy nowych sieci to listopad tego roku.

Read More

02.09.2019 r. – GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. ZACHĘCA DO KORZYSTANIA Z IBOK

Gorąco zachęcamy naszych Odbiorców usług do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK). Jednocześnie informujemy, że cały czas istnieje możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia i pomocy w zakresie rejestracji oraz obsługi IBOK jak również uruchomienia usługi e-faktur. Zapraszamy wszystkich Odbiorców zainteresowanych uruchomieniem IBOK do siedziby spółki przy ul. Techników 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00 oraz piątek od 7.30 do 14.00. Korzystanie z usługi e-faktury…

Read More

29.08.2019 – ZAAWANSOWANE ROBOTY NA KOLBERGA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” prowadzone są zaawansowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej gdzie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC. Na dzień dzisiejszy wykonano 400 mb nowej sieci kanalizacyjnej. Kolejny raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość oraz przychylne podejście do…

Read More

29.08.2019 r. – KOSIMY I SPRZĄTAMY

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. Do grupy młodzieży dbającej o czystość i porządek w naszej gminie w okresie letnim dołączyli nowi chętni, którzy wspomagają prowadzone prace. Pracują nie tylko młodociani pracownicy ale także trzy nastoletnie pracownice. Prace wykonywane są wspólnie z pracownikami spółki i pod ich nadzorem. Pracująca młodzież wykazuje się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania i pracowicie je wykonuje.

Read More

05.07.2019 r. – SEZON NA KOSZENIE TRWA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. W tym roku akcję wspomaga grupa młodocianych pracowników, którzy pod okiem pracowników spółki także zadba o czystość i porządek w naszej gminie. Jesteśmy bardzo zadowoleni tegorocznym zainteresowaniem młodzieży chętnej do wykonywania prac letnich w naszej spółce.

Read More

05.07.2019 r. – TRWAJĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” zakończono wymianę wodociągu w ul. Wiosennej, a na ukończeniu są prace związane z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych w ulicach Zapłocie, Wiosennej, Romera i Równej. Wznowione zostały także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga gdzie powstanie nowa sieć…

Read More

27.05.2019 – PROJEKT I PRAWOMOCNE POZWOLENIE DLA KANALIZACJI W CZERNINACH

. Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o. na zlecenie Gminy Chełm Śląski opracowała projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Chełmu Śląskiego oparty jest na systemie grawitacyjnym oraz 2 pompowniach tłocznych. Ścieki ze skanalizowanych Czernin trafią rurociągiem tłocznym bezpośrednio na oczyszczalnie ścieków przy ul. Kmicica. Dokumentację techniczną zawierającą projekt, wymagane zgłoszenia oraz prawomocne pozwolenie na budowę Spółka przekazała Inwestorowi tj. Gminie…

Read More

23.05.2019 – INFORMACJA – FOTOWOLTAIKA

. Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” pomimo uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uzasadnił nieprzyznanie dofinansowania ograniczoną ilością środków finansowych. Na 125 zarejestrowanych wniosków zakwalifikowano do realizacji tylko 4 projekty tj. Gminy Zawiercie, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego województwa Ślaskiego z siedzibą w…

Read More

20.05.2019 – INFORMACJA – ZMIANA GODZIN PRACY

. Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług informujemy, że od dnia 03.06.2019 r. siedziba Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim będzie czynna w następujących godzinach: . Poniedziałek – od 7 30 do 15 30 Wtorek – od 7 30 do 17 00 Środa – od 7 30 do 15 30 Czwartek – od 7 30 do 15 30 Piątek – od 7 30 do 14 00 .                                                                       Prezes Zarządu Spółki                                                                     …

Read More

15.03.2019 – ZWIĘKSZAMY FRONT ROBÓT

Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wieniawskiego realizowanej w ramach zadania dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Do chwili obecnej zakończono montaż wodociągu głównego, przyłączy, wykonano próby szczelności, zdezynfekowano rurociągi oraz wykonano próby wody. W ciągu ulicy Wiosennej rozpoczęto montaż wodociągu głównego oraz kontynuowana jest wymiana przyłączy. Na początku marca rozpoczęto wymianę przyłączy w ulicy Równej i ulicy…

Read More

28.02.2019 INTENSYWNE PRACE PROWADZONE SĄ JUŻ NA CZTERECH ULICACH

Panujące warunki atmosferyczne umożliwiają przebudowę sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Chełm Śląski. Od stycznia trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Kolberga. Od lutego w ulicy Wieniawskiego trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami gdzie wykonawca wykonał już wodociąg główny i obecnie prowadzi prace związane z budową nowych przyłączy. W ulicach Wiosennej i Zapłocie rozpoczęto budowę nowych przyłączy wodociągowych, następnie zostanie wykonana sieć. Długość nowowybudowanego wodociągu głównego w ulicy…

Read More

15.02.2019 – ROZPOCZĘTO WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. WIENIAWSKIEGO

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęła prace w ul. Wieniawskiego. Wykonawca zadania Firma BM AQUA z Będzina wykona wymianę sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia. Równolegle trwają rozpoczęte już styczniu prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca zadania…

Read More

04.02.2019 – INFORMACJE O DOPŁACIE

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.02.2019 r. Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwały nr V/25/2019 oraz V/26/2019 w wyniku których ustaliła dopłaty do jednej grupy odbiorców tj. gospodarstw domowych w wysokości 0,80 zł netto tj. 0,86 zł brutto do 1m3 dostarczanej wody oraz 0,90 zł netto tj. 0,97 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków. Dopłaty obowiązują od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Poniżej przedstawiamy ceny wody i ścieków obecnie obowiązujące z…

Read More

24.01.2019 – ROZPOCZĘTO PRACE W UL. KOLBERGA

Informujemy, że rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca Firma BM Aqua z Będzina pomimo zimowej scenerii przystąpił do robót zgodnie z zawartą ze spółką umową. W wyniku prac w ul. Kolberga powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC średnicy Ø200-315 długości 682 mb oraz przyłącza Ø160 o długości 323 mb. W tym rejonie zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna w ul. Kolberga – bocznej średnicy Ø200 i długości 157 mb. W najbliższych dniach wykonawca robót przystąpi do…

Read More

20.12.2018 – SPOTKANIE WIGILIJNE

W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. spotkali się na kolejnym tradycyjnym uroczystym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w sali okolicznościowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Stacyjnej. Na zaproszenie w spotkaniu wzięli udział min. Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda, Proboszcz Piotr Guzy, Proboszcz Senior Eugeniusz Górecki, Zastępca Wójta Leszek Maciejewski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Skarbnik Gminy Alicja Grzyb, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, członkowie Rady Nadzorczej oraz oczywiście wszyscy pracownicy spółki. Prezes…

Read More

20.12.2018 – INFORMACJA

I N F O R M A C J A Gorąco zachęcamy Odbiorców usług do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klientów (IBOK). Jednocześnie informujemy, że cały czas istnieje możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia i pomocy w zakresie rejestracji oraz obsługi IBOK jak również uruchomienia usługi e-faktur. Zapraszamy wszystkich Odbiorców zainteresowanych uruchomieniem IBOK do siedziby spółki przy ul. Techników 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Read More

22.11.2018 – RUSZA KOLEJNA – NAJWIĘKSZA INWESTYCJA SPÓŁKI!

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim podpisała umowę z Firmą BM AQUA Sp. z o.o. sp.k. z Będzina na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Wiosennej, Wieniawskiego, Romera, Zapłocie, Równej oraz budowę kanalizacji wraz z…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018

„Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 3/ZP/2018 Załącznik nr 6.1.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.3.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.4.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.5.1 do SIWZ – przedmiar robót…

Read More

24.09.2018 – NIEBAWEM ZOSTANIE OGŁOSZONY KOLEJNY PRZETARG

W najbliższych dniach Spółka ogłosi przetarg na pozostałe zadania objęte projektem pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”, który zakresem obejmuje przebudowę sieci wodociągowych w ul. Wiosennej, Romera, Wieniawskiego, Zapłocie, Równej, a także budowę nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga i Kolberga-bocznej. .                                                                                                             Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                   Piotr Szpitalny .

Read More

07.09.2018 – SPÓŁKA ZAWARŁA UMOWĘ O DOFINANSOWANIE

Informujemy, że w dniu 7 września 2018 r. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 2.983.898,83…

Read More

05.09.2018 – ROZPOCZĘTO PRACE NA UL. SKALNEJ

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim” wyłoniony został wykonawca robót – Firma Usługi Transportowe Opitek Henryk. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania. Przepraszamy za wszelkie uciążliwości i utrudnienia związane z prowadzonymi robotami. .                                                                                                   Prezes Zarządu Spółki                                                                                                         Piotr Szpitalny .   

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  – ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2/ZP/2018 ZMIANA TREŚCI SIWZ   Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 2/ZP/2018 Załącznik – przedmiar robót Załącznik –  dokumentacja projektowa Załącznik – projekt zagospodarowania terenu Załącznik – profil podłużny Załącznik – zgłoszenie robót Załącznik – STWOR Załącznik –…

Read More

25.06.2018 – I N F O R M A C J A DLA ODBIORCÓW USŁUG GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.) Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.203/1.2018.EK z dnia 01.06.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na terenie Gminy Chełm Śląski będzie obowiązywała nowa (3 letnia) Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego…

Read More

22.06.2018 – KOLEJNY PROJEKT SPÓŁKI ZOSTANIE DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE!

. . . KOLEJNY PROJEKT SPÓŁKI ZOSTANIE DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE! Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 14 projektów zostało wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120 w ramach poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Centralnego. Wśród ocenionych pozytywnie projektów znalazł się projekt złożony przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na…

Read More

21.06.2018 – FOTOWOLTAIKA NA OCZYSZCZALNI I POMPOWNIACH

.FOTOWOLTAIKA NA OCZYSZCZALNI I POMPOWNIACH Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17. W projekcie przewidziano budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Przedmiotem projektu…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”    Informacja o unieważnieniu  postępowania Informacja  z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 1/ZP/2018 Załącznik – przedmiar robót Załącznik –  dokumentacja projektowa Załącznik – projekt zagospodarowania terenu Załącznik – profil podłużny Załącznik – zgłoszenie robót Załącznik – STWOR Załącznik – informacja o BIOZ

Read More

04.05.2018 – Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia własnego ujęcia wody

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom o obowiązku zgłoszenia posiadanych własnych ujęć wody z których odprowadzane są ścieki do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za niedopełnienie tego obowiązku przewiduje poważne sankcje w postaci kary ograniczenia wolności albo wysokiej grzywny. Odbiorcy posiadający własne ujęcia wody mogą ten fakt pisemnie zgłosić w siedzibie spółki celem rozpoczęcia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków. Wszyscy Odbiorcy, którzy do dnia 15 czerwca br.…

Read More

30.03.2018 – Indywidualne rachunki bankowe

Spółka uruchomiła system indywidualnego rozliczania płatności, dlatego wraz z marcową fakturą każdemu Odbiorcy usług spółki dostarczono informację, o przydzieleniu nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego. Dzięki temu wszystkie wpłaty wnoszone z tytułu świadczonych przez spółkę usług w postaci zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków będą automatycznie księgowane na indywidualnym koncie każdego Odbiorcy. Wprowadzony system indywidualnych rachunków ma na celu znaczące ułatwienie i usprawnienie rozliczeń wpłat wnoszonych przez naszych Odbiorców usług. Jednocześnie informujemy, że z tytułu nadania indywidualnego numeru rachunku Odbiorca nie…

Read More

14.02.2018 – Informacja w sprawie nowych umów

W związku potrzebą zaktualizowania danych teleadresowych i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa treści zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków począwszy od lutego pracownicy spółki odwiedzą wszystkich naszych Odbiorców usług. W trakcie wizyty zostaną przedstawione nowe umowy, które po zapoznaniu się i podpisaniu będzie można złożyć w siedzibie spółki bądź też zwrócić za pośrednictwem naszego pracownika. Za niedogodności przepraszamy.

Read More

19.01.2018 – Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf

  PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180) do dnia 9 czerwca…

Read More

19.01.2018 – Będzie sprawniej, szybciej i bezpieczniej!

                W dniu 29.12.2017 roku zakończył się proces wdrażania internetowej platformy e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Projekt wart ponad 941,5 tys. złotych brutto dofinansowała w 85 procentach Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Jak informuje prezes spółki Piotr Szpitalny prace nad tworzeniem i…

Read More

27.12.2017 – Spotkanie wigilijne z pracownikami Spółki

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym spółka podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie udział w spotkaniu wzięli min. ks. Proboszcz Piotr Guzy, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz oczywiście pracownicy spółki. Pierwszy raz w spotkaniu wzięły także udział przedstawicielki naszych Sióstr Służebniczek. Spotkanie wigilijne w związku z trwającym remontem „Salki na Organistówce” odbyło się 23 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, którego salę okolicznościową udostępnił spółce Prezes OSP Mariusz Ganobis.…

Read More

Utworzenie platformy e-usług

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Planowane efekty projektu Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców…

Read More

NOWA STRONA WWW ORAZ IBOK

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” informuje, że została uruchomiona nowa strona internetowa spółki www.gskchelmsl.pl oraz Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK), czyli bezpłatna usługa internetowa, dzięki której nasi Odbiorcy usług po zalogowaniu, uzyskają dostęp do: aktualnych informacji dotyczących swojego konta, stanu rozliczeń, podglądu wystawionych faktur, przesyłania zgłoszeń, zgłoszenia odczytu. Z IBOK mogą korzystać wszyscy Odbiorcy usług spółki, którzy spełniają następujące warunki:…

Read More

INFORMACJA ZMIANA SIEDZIBY

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.07.2017 r. zmianie uległ adres siedziby Spółki oraz numer telefonu. Numer NIP, REGON, KRS oraz adresy mailowe pozostają bez zmian. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 nr alarmowy: 513149011. Nowe dane teleadresowe:   Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Techników 18 41-403 Chełm Śląski tel. (32) 225 76 92 www.gskchelmsl.pl                                                                                                                                                        Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                                                             Piotr Szpitalny

Read More